Left Flag
Right Flag

Hasiči

22.07.2017

Účasť hasičov na cirkevnej oslave Božieho tela, rok 1995
Posviacka sochy patróna hasičov, sv. Floriána, rok 1996
110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie v Perneku, rok 2003
110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie v Perneku, rok 2003
110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie v Perneku, rok 2003
110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie v Perneku, rok 2003
Členovia DHZ Pernek a čestní hostia pri príležitosti 120 výročia založenia hasičstva v Perneku, rok 2013
Slávnostná schôdza pri príležitosti 120 výročia založenia hasičstva v Perneku, rok 2013
Slávnostná schôdza pri príležitosti 120 výročia založenia hasičstva v Perneku, rok 2013
Slávnostná sv. omša na deň sv. Floriána, rok 2014
Slávnostná sv. omša na deň sv. Floriána, rok 2014
Likvidácia požiaru pri Malackách,  leto 2014
Odovzdávanie nového hasičského vozidla rýchleho zásahu Iveco, rok 2015
Odovzdávanie nového hasičského vozidla rýchleho zásahu Iveco, rok 2015
Odovzdávanie nového hasičského vozidla rýchleho zásahu Iveco, rok 2015
Odovzdávanie nového hasičského vozidla rýchleho zásahu Iveco, rok 2015
Príprava tradičnej perneckej vatry
Príprava tradičnej perneckej vatry
Likvidácia požiaru pri Rohožníku,  leto 2015
Likvidácia požiaru pri Rohožníku,  2015
Hasičský útok Zohor, rok 2015
Úctenie si pamiatky padlých vojakov v 2. svätovej vojne, rok 2016
Úctenie si pamiatky padlých vojakov v 2. svätovej vojne, rok 2016
Výmena zadretého piestu, rok 2016
Výmena motora, rok 2015
3 miesto retro súťaž Malinovo, rok 2015.
Mužstvo Pernek v Malinove, rok  2016.
3 misto okresná súťaž Studienka, rok  2016
DHZ Pernek okresná súťaz Jabolové, rok  2017
Čistý chotár, rok  2017
Likvidácia požiaru pri Lábe, rok 2017