Left Flag
Right Flag

História

22.07.2017

Prvý dom zľava -židovský dom pána Grimandla, ktorý stál na mieste súčasného Obecného úradu.  Počas Slovenského štátu tu bolii ustajnené obecné býky a capy. V prednej časti budovy bol objekt využívaný ako Obecný úrad. Budova bola zbúraná v roku 1949.
Socha Svätej Trojice na pôvodnom mieste. Oproti škole, dnes tam stojí pomník padlým z 2. svetovej vojny. V dome za sochou bola pekáreň a neskôr tam bola pobočka banky. Tiež tam bol pernecký drotár, pán Tabačík.
Pohľad od farskej budovy. Škola z obdobia pred 2. svetovou vojnou. Vidieť budovu školy pred zbomardovaním s pôvodnou krytou bránou a triedou nad ňou.
Bočná strana starej farskej budovy
Pôvodný dom oproti fare - dom stál na mieste dnešného domu Prokopových (Solgovci).
Dom pod farou smerom na horný koniec. Tento dom môžeme ešte stále vidieť v autentickej podobe. Napravo je vidieť pôvodný dom pána Martina Kondrka.  Dnes v zrekonštruovanom dome žije rodina Hruškových. Za povšimnutie stojí kopček pred domami.
Príchod nemeckých vojsk do Perneka - fotografia bola vyhotovená  14.3.1939 z farského okna. Tajne, vtedy dokonca pod hrozbou smrti, ju vytvoril pán farár  Milan Dlhý.
Pomník na pamiatku padlých Pernečanov v 2. svetovej vojne. Postavený zo zbierok občanov Perneka, rok 1945
Pôvodná budova farského úradu
Richtár Perneka, Masarovič Florián, číslo 21. Dolný rad druhý zľava
Parná lokomotíva, jazdila po uzkokoľajnej železnici do baní. Železnica postavená v roku 1917
Svadba. Na budni uvedený rok 1937. Za povšimnutie stojí slamená strecha na stodole.
Svadba
Svadba, rok 1947, nevesta Mária Gašparovičová, ženích Ján Zaiček
Svadba
Kravský záprah - kravy boli spojené dreveným jarmom.
Mlátenie obilia - vedľa traktora stojí majiteľ mláťačky p. Šálek. Hore ako špajzér je Jozef Tedla.
Na mláťačke zľava: Mária Palková, Jozef Petrík a M. Mackovičová. Dole zľava: Pavol Masarovič, Martin Mackovič, Jozef Palka, Mária Beňová, Ján Petrík, Anton Slávik, Anton Živica, M. Bartalská, Alojz Gabrhel, Matej Bartalský, Ján Farba, Rudolf Piruš.
Mlátenie obilia, na obrázku Anton Zajiček
Dožínková slávnosť
Dožínková slávnosť
Regrúti, rok 1950,  bubeník Matej Petrík (prezývka Badrňa).
Regrúti rok 1951- sprava môžete vidieť: František Juhanus, Ján Hika (nevieme však určite). Ľudovít Cabák, harmonikár – Ján Geclér, Ján Tedla. bubeník – Štefan Galba, František Halinár. Alojz Ščepán, Teoš Bartalský.
Regrúti
Mládenci pri šibačke, rok 1971
Mládež s veľkým pleteným korbáčom, rok 1972
Domáca zabíjačka, rok 1984. Horný rad zľava: Ľudovít Partl, mäsiar Oto Kuhfs, Zoltán Salamon, Anton Zajiček, Štefánia Zajíčková, Mária Masarovičová, Anna Masarovičová, Zuzana Zajičková
Perneckí muzikanti, rok 1970
Perneckí muzikanti, rok 1966, zľava za budnom Jozef Bartalský, saxofón Milan Bartalský, gitara - František Halinár, druhý saxofón - Vendel Gašparovič.
Perneckí muzikanti počas svadby, rok 1976, sprava: Jozef Bartalský, František Halinár, Rudolf Gašparovič, Jaroslav Bilko, Peter Masarovič, Alojz Živica, Milan Bartlaský, p. Novota.
Perneckí muzikanti pri stavaní mája, rok 2005, sprava: Jaroslav Bilko, Milan Bartalský, Milan Glemba, Rudolf Gašparovič, Jozef Bartalský.
Divadeľný súbor z roku 1948 - sprava: Anastázia Mikúšová (po svadbe Masarovičová), Fero Petrík, Milka Živicová (po svadbe Kardošová), Ján Tedla, Klementína Božkovičová (po svadbe Geclérová), Alojz Gleclér , Helena Bartalská, Mária Stehlíková (Režná).
Členovia divadelného súboru z roku 1948 - Klementína Božkovičová (vydatá Geclérová)  a Ján Tedla.
Členovia divadelného súboru z roku 1948 - Helena Bartalská (vydatá Vacvalová) a Ján Tedla.
Divadelný súbor, rok 1994
Divadelný súbor, rok 1994
Tábor divadelného súboru, rok 1995
Kurz varenia, rok 1935 - sprava dole: R.Kuhfsová, M. Karáčová, dve ďalšie lektorky, M. Eliášová, sprava hore: p. Petríková, A. Halinárová, M. Ruppertová, M. Tedlová, A. Šimková,, M. Minarových, A. Čulenová
Dobový odev - na fotke pán Zaiček (predok rodiny Halinárovej), rok 1850. Zimný odev muža.
Dobový odev - Ján Mikúš v konopných fatiach, rok 1920
Dobový odev
Rodina Halinárová počas 1. sv. vojny. Za povšimnutie stoja bosé deti.
Dobový odev, vychádzové oblečenie mládenca z roku 1922. Na fotke Jozef Tedla.
Dobový odev, rok 1946. Jolana Stehlíková ( za vydata Gabrhelová), Ambróz Prokop.
Dobový odev - zimné oblečenie muža, Na fotke Viktor Masarovič.
Dobový odev, domáce oblečenie ženy. Na fotke František Zajiček, Mária Zajičková.
Dobový odev, nosenie detí
Dobový odev, rok 1922. Na fotke dieťa Anna Mikušová (Halinárová), hore vľavo jej mama Anna Mikušová.
Oblečenie regrúta, rok 1930. Na fotke Mikuláš Halinár.
Dobový odev - výzdoba regrútov
Dobový odev - výzdoba regrútov. Na fotke František Zajiček.
Dobový odev - mladomanželia, rok 1939. Na fotke Anna Mikušová (Halinárová) a Mikuláš Halinár. Ženích má oblečené nohavice nazývané rajtky.
Dobový odev, nevesta z roku 1950. Na fotke Anna a Cyril Minarových.
Dobový odev, rok 1992. Dámske vlňáčky. Svätenie pokrmov počas Veľkonočných sviatkov. Sprava Anna Halinárová, Mária Bartalská.
Dobový odev, nevesta z roku 1955, sprava: František Zajiček, Anna Stehlíková (za vydata Bláhová), Martin Hanúsek.
Dobový odev - nevesta z roku 1963. Emília Halinárová, Karol Palka.
Dobový odev - nevesta z roku 1977, Anna Prokopová, Slavomír Novota.
Pernecký kroj, rok 1990, púť v Mariazelli. Sprava Františka Zaičková, František Sedláček, Martin Masarovič, Viktor Masarovič, Zuzana Zajičková, Eva Karovičová, Miloš Hozlár, Františka Pirušová, dieťa dole Iveta Petríková.
Pernecký kroj, rok 1935. Na fotke Anna Mikušová (Halinárová).
Pernecký kroj, rok 1990
Oslava 100 rokov Alžbety Gašparovičovej