Left Flag
Right Flag

Výstavba obce

22.07.2017

Rekonštukcia školy, rok 2006
Rekonštukcia školy, rok 2006
Školská budova po rekonštrukcií, rok 2006
Školská budova po rekonštrukcií, rok 2006
Detské ihrisko na školskom dvore
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Rekonštrukcia kultúrneho domu, rok 2006
Interiér zrekonštruovaného kultúrneho domu
Slávnostné otvorenie kultúrneho domu,  11.11.2006
Pôvodná budova Obecného úradu zo 70. rokov
Pôvodná budova Obecného úradu zo 70. rokov
Výstavba strechy na budove Obecného úradu, rok 2009
Výstavba strechy na budove Obecného úradu, rok 2009
Výstavba strechy na budove Obecného úradu, rok 2009
Nová strecha a vstupná časť budovy Obecného úradu, rok 2009
Zateplenie a fasáda budovy Obecného úradu, rok  2012
Zateplenie a fasáda budovy Obecného úradu, rok  2012
Nové zástavky, rok 2012
Nové zástavky, rok 2012
Nový chodník na dolnom konci dediny, rok 2012
Nový chodník na dolnom konci dediny, rok 2012
Pôvodný stav chodníka na Kuchyňu, rok 2012
Budovanie chodníka na Kuchyňu, rok 2012
Budovanie chodníka na Kuchyňu, rok 2012
Budovanie chodníka na Kuchyňu, rok 2012
Výstavba detského ihriska v časti Vinohrádky pod starým kameňolomom, rok 2012
Výstavba detského ihriska v časti Vinohrádky pod starým kameňolomom, rok 2012
Výstavba detského ihriska v časti Vinohrádky pod starým kameňolomom, rok 2012
Budovanie obecného vodovodu, rok 2001 - 2013
Budovanie obecného vodovodu, rok 2001 - 2013
Budovanie obecného vodovodu, rok 2001 - 2013
Zhotovenie lávky na hornom konci, rok 2015
Lávka pre peších aj cyklistov, rok 2015
Lávka pre peších aj cyklistov, rok 2015
Oprava obecných garáži, rok 2016
Oprava obecných garáži, rok 2016
Revitalizácia priestranstava pri pomníku padlých, rok 2017
Revitalizácia priestranstava pri pomníku padlých, rok 2017