Left Flag
Right Flag

Farnosť

22.07.2017

Fotografia, ktorá prišla mailom z Ameriky, 1895
Pohľad na kostol, rok 1965. Vľavo veža na sušenie hasičských hadíc.
Kostol
Interiér kostola, rok 1965
Interiér kostola, rok 1970
Interiér kostola, rok 1970
Bočný oltár, rok 1970
Bočný oltár, rok 1970
Stará fotka interiéru kostola
Fragment pôvodnej krížovej cesty
Kazateľnica
Organ
Stropný obraz
Krátka nástenná história kostola
Krátka nástenná história kostola
Kríž vo vchode do kostola (žebrakiňa)
Oprava zvonov, rok 2011
Oprava zvonov, rok 2011
Oprava zvonov, rok 2011
Oprava zvonov, rok 2011
Oprava zvonov, rok 2011
Novo vymalovaný kostol, rok 2012
Novo vymalovaný kostol, rok 2012
Novo vymalovaný kostol, rok 2012
Detail obrazu na hlavnom oltári, dar rodiny Masarovičovej
Detail obrazu na hlavnom oltári, dar rodiny Masarovičovej
Posviacka vymalovaného kostola, rok 2012
Posviacka vymalovaného kostola, rok 2012
Stará farská budova
Stavanie novej farskej budovy
Stavanie novej farskej budovy
Pomocníci pri stavbe novej farskej budovy
Posviacka novej farskej budovy
Neformálna oslava po posviacke farskej budovy
Súčasná budova farského úradu
Kňazi našej farnosti
Kňazi našej farnosti, Anton Richter, 1959 - 1974
Kňazi našej farnosti, Anton Srholec, 1974 - 1978
Kňazi našej farnosti, Ján Chomiak, 1978 - 1981
Kňazi našej farnosti, Alojz Lackovič, 1981 – 1994
Kňazi našej farnosti, Marián Ondrejka, 1994 -1999
Kňazi našej farnosti, Ladislav Ostrák, 1999 - 2006
Kňazi našej farnosti, Vladimír Jurina, 2006 – 2008
Kňazi našej farnosti, Milan Naď, 2008 -
Procesia Božieho tela, 40. roky 20. storočia
Procesia Božieho tela, 50. roky 20. storočia
Procesia Božieho tela, 90. roky 20. storočia. V popredí vtedajší starosta Ján Halinár
Procesia Božieho tela, 90. roky 20. storočia.