Left Flag
Right Flag

Voľby do NR SR 2020 - kontakt delegovanie členov OVK


E- mail adresa obce Pernek pre elektronickú komunikáciu pre voľby
do NR SR v roku 2020 :
evidencia@pernek.sk
E- mail kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do OVK : evidencia@pernek.sk
E-mail kontakt na doručenie žiadosti o vydanie  hlasovacieho preukazu :
evidencia@pernek.sk