Left Flag
Right Flag

Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou


Informácia pre voličov, ktorý majú trvalý pobyt na území SR
a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR .
Žiadosti :
v listinnej forme : Pernek č.48, 900 53  Pernek
elektronicky email .: evidencia@pernek.sk
Žiadosti musia byť doručené  najneskôr 50 dní predo dńom konania volieb
(t.j.10.1.2020 )
Vzor žiadosti s informáciami v prílohe.

Súbory na stiahnutie