Left Flag
Right Flag

Výpisy z matriky


Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
 

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz
 

Správny poplatok:

Správny poplatok

5,00 €
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti.
 
Doba vybavenia Na počkanie
 

Vybavuje :

 
Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk

 
 

Súbory na stiahnutie