Left Flag
Right Flag

Čistý chotár

25.03.2017

chotár 2017


Jarného upratovania okolia Perneka, s názvom Čistý chotár, sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí. K tradičným účastníkom podujatia tento rok pribudli aj podbabskí chatári a naši Rómovia. Upratovali sa časti Podbabská dolina, Kostolnú dolinu, Kršáčka, Jabloňovská cesta, Kuchynská cesta, časť borového lesa smerom na Malacky, rómska osada.  Spolu sme vyzbierali viac ako 30 m³ odpadu. Prvý krát sme vyzbieraný odpad aj separovali na plasty, sklo a zmiešaný odpad. Odpad sme zvážali tromi traktormi, okrem nášho nového obecného traktora pomohol s traktorom aj pán Prokop (Lízala) a nesklamal ani náš staručký traktor.
Po skončení brigády nasledovalo príjemné stretnutie účastníkov v Sádku spojené s občerstvením.
Ďakujeme všetkým či pomohli skrášliť naše okolie, ale ďakujeme aj tým, ktorí nebudú čisté lokality v budúcnosti zavážať odpadom, ktorý nepatrí do prírody.